Magyar ifjúságügy, család- és társadalompolitika

Magyar ifjúságügy, család- és társadalompolitika: Hogy tudjuk megfelelő család politikával emelni a születési arányt

2019.06.17-én a magyar család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Novák Katalin a frankfurti Hayek-Clubban bemutatta a Magyar Kormány intézkedéseit a népességi struktúra tartós növelésére, mivel a múltban Magyarországon és Európában kevés gyermek született.

Ennek következménye jelenős: Az öregedés növeli a szociális terheket, melyek az aktív népességre hárulnak. Azokban az országokban ahol alacsony a munkanélküliség, a szakképzett munkaerő hiánya korlátozza a vállalkozások növekedését. Az alacsony születési arány kifékezi a tendenciaiban az innovációt és a technikai haladást. Ehhez hozzájönnek a születési arány külgazdasági következményei. Tudja pótolni a bevándorlás a hiányt? Magyarországon a kormány a születési ráta növelésének stratégiáját követi.

2010 óta a következő intézkedéseket vezette be a kormány:

A családot támogató kiadások a bruttó haza össztermék 4,8% teszik ki, mely a 2010-es érték kétszerese. Ennek eredményeként a termékenységi ráta anyánként 1,23 gyermekről 1,49 gyermekre nőtt, ami 22%-os növekedés. Az abortuszok száma ezalatt 33,5% csökkent. A női foglalkoztatottsági ráta 50,2%-ról 62,3%-ra nőtt. Mivel az intézkedéseknek pozitív hatása volt a születési arányra, 2019-ben a következő intézkedéseket tervezik:

1.) 31.000 euró állami támogatás fiatal házasok részére (hitel)
2.) Állami lakáscélú hitelek bővítésé
3.) Jelzálogkölcsönök csökkentése
4.) Jövedelemadó átvállalása 4 vagy több gyermeknél
5.) Állami támogatás nagycsaládos járművek esetében
6.) Bölcsődei férőhelyek bővítésé
7.) Nagyszülök gyermekgondozási szabadságának igénylése

A teljes beszédet német nyelven a frankfurti Hayek-Club YouTube csatornáján találhatják:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *