A Magyar Nagykövet levele a ZDF-nek

Dr. Thomas Bellutúr részére, Intendáns Zweites Deutsches Fernsehen
Berlin, 2019. szeptember 4.

Tisztelt Intendáns Úr!

A ZDF 2019. szeptember 4-én fő műsoridőben bemutatott egy „dokudrámát” a négy évvel ezelőtti eseményekről. A téma kétségtelenül közérdeklődésre tart számot Németországban(is), de tiszteletben tartva szakmám írott és íratlan szabályait, továbbá tisztelettel a német polgárok és politikusok iránt, az ehhez kapcsolódó belső vitákat nem kommentálom nyilvánosan, csupán követem, és természetesen arról a fővárosomat megfelelő formában tájékoztatom.

A nevezett filmben azonban olyan, az objektivitásnak és a tények tiszteletben tartásának teljes ignorálását mutató elemek sokasága bukkan fel hazám, és annak többször demokratikus úton megválasztott miniszterelnökének sejtetések sorát felvonultató „bejátszásával”, hogy erre kénytelen vagyok reagálni.

Az etikai és morális normákat súlyosan sértő megszólalások és sejtetések kapcsán csak azt tudom remélni, hogy ezekkel a szerzők és a műsorszerkesztők saját lelkiismeretük előtt el tudnak majd számolni.

Szomorúságba hajló frusztrációmat most lekorlátozom a tényekre. A „Budapesti Keleti Pályaudvar mítosz” nem újkeletű. Az a film által is sulykolt állítás, miszerint minden akkor és ott kezdődött, és minden problémának ez a forrása, súlyosan szembe megy a földrajz szikár valóságával, a nemzetközi és európai jog rendelkezéseivel, és a 2015 nyári és őszi folyamatok tényeivel.

2015. szeptember 4. egy sokadik nap volt a hónapok óta tartó migrációs válságban. Magam –akkor még EU állandó képviselőkéntBrüsszelben –már hetekkel korábban jeleztem kollégáimnak, hogy a napi szinten érkező illegális migránsok száma túllépte a tízezret. A helyzet ismeretét és megértését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a Szövetségi Belügyminisztérium augusztus19-én, azaz két héttel a „remény menetének” útba indulása előtt duplájára, 800,000-re korrigálta az év végéig várható beáramlás mértékét. A szám –ha nem tévedek –a végén 890,000 lett. Azt se hagyjuk említés nélkül, hogy a BAMF augusztus 25-i tweetje a dublini szabályok alkalmazásának felfüggesztéséről igencsak dinamizálta a beáramlást.

Másrészt fel kell hívni a figyelmet arra az egyszerű földrajzi tényre, hogy a budapesti Keleti Pályaudvar több mint 1000 km-re található az EU és a Schengeni Zóna külső határától. Ha figyelembe vesszük a nemzetközi jogot (Genfi Konvenció, 31. cikk), vagy az európai jogot (Schengeni Határkódex, Dublini Rendelet), akkor két dolgot rögzíteni kell. Az illegális migránsok minimum öt-hat olyan országon meneteltek keresztül, ahol az életük nem volt veszélyben, tehát már nem voltak menekültek, másrészt minden schengeni és dublini szabályt tudatosan ignoráltak –hiszen számukra világos volt, hova akarnak eljutni.

Magyarország súlyos anyagi, politikai és erkölcsi kockázatokat is vállalva elhatározta, hogy érvényt szerez az európai szabályoknak. Köszönetet, elismerést nem vártunk, alaptalan kritikát, morális kioktatást napi szinten kaptunk. Mindeközben eltelt négy év, a dolgok fokozatosan a rend és a szabályok betartásának irányába fordultak, fokozatosan sikerül összehangolni a rend és az emberiesség szempontjait –de láthatóan a tényeket ignoráló, és esetenként becsületsértésbe hajló propaganda nem ért véget.

Mindenesetre ismét és sokadszor felajánlom, hogy ha a ZDF, vagy bármely németközszolgálati és magán média érdeklődést mutatna a tények és a magyar álláspont iránt, akkor készséggel állok rendelkezésükre. Lejárató kampányok, még a földrajzi valóságot is felülíró fikciók valóságként történő prezentálása helyett talán ideje lenne teret adni a tényeknek.

Személyes pályafutásom úgy alakult, hogy viszonylag közvetlen közelről követhettem mind az 1989-es eseményeket (a magyar Külügyminisztérium NDK referenseként), mind a 2015-ös nyári –őszi folyamatokat (EU állandó képviselőként, majd 2015. októberétől berlini nagykövetként). A saját polgárokat bezáró Berlini Falból a magyarok ütötték ki az első követ. Magyarország 2015-ben kiállt az európai szabályok betartása és betartatása, az EU létezésének alapját jelentő életforma és gazdasági modell védelme, a Schengennel védett belső piac mellett, és az illegális, zöld határon át történő beáramlást megállította.

Közös létezésünk és együttműködésünk alapja és természetes vonása, hogy esetenként a világot másképp és más szemszögből látjuk. Az ilyen helyzetek tisztázása azonban csak az egymás és a tények iránti tisztelet alapján lehetséges. Az Önök által bemutatott film e két kritérium egyikének sem tesz eleget.

Üdvözlettel

Dr. Györkös Péter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *